İyon Değiştirici Reçineler

İnert Reçineler

Özellikler
İnert reçineler, mevcut iyon değiştirici reçineleri korumak, yatakta sabit kalmalarını sağlamak için kullanılmaktadır.

Ayrıca tankın en alt kısmındaki difüzör- nozul yapılarının üzerinde de kullanılarak iyon değiştirici reçinelerin kaçmasını engelleyebilir.

Bir başka kullanım yeri ise , mixedbed sistemlerde katyonik ve anyonik reçinenin ayırımını sağlamaktır.
Bu kapsamda uygulamaya bağlı olarak, farklı ebat ve yoğunlukta üretilebilir.

Ambalaj
20 lt
25 lt

Uygulama ve Kullanım Alanı
  • Akışkan yatak sistemlerde, aşağı akışlı teknolojide
  • Mixed bed sistemlerde iki reçine tabakası arasında
  • Akışkan yatak sistemlerde, yukarı akışlı teknolojide
  • Difüzör-nozul sistemlerini korumak için destek yatak tabakası olarak