İyon Değiştirici Reçineler

Adsorbentler

Özellikler
Polimerikadsorbentler, birçok farklı uygulamada ve endüstride yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Adsorbentler, kolon içerisinde yukarı akışlı ya da aşağı akışlı olarak işletilebilir.
Adsorbentler, özel gözenek boyutu, yüzey alanı ve tanecik boyutlarında üretilirler.

Genel olarak adsorbentleri iki şekilde sınıflandırabiliriz:
1) Polistrienikbazlılar
2) Poliakrilikbazlılar

Ambalaj
25 lt
50 lt

Uygulama ve Kullanım Alanı
  • Fenolün sulu ya da farklı çözeltilerden adsorbsiyonu
  • Klorlu kirleticilerin giderimi
  • Sulu çözeltilerdenamino asitlerin saflaştırılması ve ayrılması
  • Şeker renk giderimi
  • Antosiyanin adsorbsiyonu
  • Antibiyotik saflaştırma
  • Atıksulardan klorlu pestisit giderimi
  • İlaç endüstrisinde, çeşitli bileşenlerin saflaştırılması