Aktif Karbonlar

Anasayfa » KOKU KONTROLÜ

KOKU KONTROLÜ

 

İstenmeyen kokuların kontrolünde aktif karbon kullanılması çok yaygın bir uygulamadır. Kokular, geniş bir proses yelpazesinden yayılabilir ve çok çeşitli kimyasal türlerden kaynaklı olabilir. Kokunun giderilmesinde uygulanacak teknoloji ve ürün seçimi koku kontrolünün etkin olması açısından çok önemlidir. Ürünlerimiz uçucu organiklerden (VOC) kaynaklı emisyonların azaltılmasında, atıksu arıtma tesislerinde oluşan H2S, NH3 ve merkaptanlardan kaynaklı kokuların giderilmesinde, kanalizsayon kokusu ve diğer endüstriyel kokuların kontrolünde kullanılmaktadır. Ürün seçimi konusunda uzmanlarımız size yardımcı olacaklardır.