Aktif Karbonlar

Anasayfa » Atıksu Arıtma

ATIKSU ARITMA

Ürünlerimiz, çözünmüş organiklerin sebep olduğu BOİ ( Biyolojik Oksijen İhtiyacı ), KOİ ( Kimyasal Oksijen İhtiyacı ), TOK ( Toplam Organik Karbon ) dışında insan sağlığı ve çevreye zararlı olabilecek civa, fenoller, renk veren yapılarının, çöp sızıntı suyu, yer altı suyu, arıtma çıkış suyu, endüstriyel atık su ve gri sulardan verimli ve etkili bir şekilde giderilmesini sağlar.